พยากรณ์อากาศ 13 ธ.ค. 61
ตาก   ฝน 10 % ของพื้นที่ 23 27
อุตรดิตถ์   อากาศเย็น 22 29
พิษณุโลก   อากาศเย็น 23 31
พิจิตร   ท้องฟ้าโปร่ง 24 32
แพร่   อากาศเย็น 21 29
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 22 30
พัทยา คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 22 30
www.tmd.go.th