พยากรณ์อากาศ 25 ก.ย. 61
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 33
สมุทรสงคราม   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 33
นครปฐม   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
สมุทรสาคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 31
ประจวบคีรีขันธ์   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
เพชรบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
www.tmd.go.th