พยากรณ์อากาศ 30 มิ.ย. 65
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 25 33
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 28 36
สมุทรสงคราม คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 35
นครปฐม   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 28 36
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 29 34
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
www.tmd.go.th