พยากรณ์อากาศ 22 มี.ค. 61
สมุทรปราการ   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 33
www.tmd.go.th