พยากรณ์อากาศ 23 มิ.ย. 61
สมุทรปราการ   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 27 33
www.tmd.go.th