พยากรณ์อากาศ 28 มี.ค. 60
สมุทรปราการ   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 34
www.tmd.go.th