พยากรณ์อากาศ 09 พ.ค. 64
สมุทรปราการ   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th