พยากรณ์อากาศ 23 ก.ย. 61
สมุทรปราการ   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 30
www.tmd.go.th