พยากรณ์อากาศ 10 ธ.ค. 61
สมุทรปราการ   มีเมฆบางส่วน 25 32
www.tmd.go.th