พยากรณ์อากาศ 20 เม.ย. 61
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 34
สระแก้ว   มีเมฆบางส่วน 25 35
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 27 35
ปราจีนบุรี   มีเมฆบางส่วน 26 36
จันทบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 34
ฉะเชิงเทรา   มีเมฆบางส่วน 24 35
นครนายก   มีเมฆบางส่วน 25 36
www.tmd.go.th