พยากรณ์อากาศ 20 ต.ค. 61
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
พระนครศรีอยุธยา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 33
ปทุมธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
นนทบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
สมุทรปราการ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
ฉะเชิงเทรา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 34
นครนายก   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 33
www.tmd.go.th