พยากรณ์อากาศ 14 เม.ย. 64
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 28 35
พระนครศรีอยุธยา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 37
ปทุมธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 37
นนทบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 36
สมุทรปราการ   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 34
ฉะเชิงเทรา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
นครนายก   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 36
www.tmd.go.th