พยากรณ์อากาศ 19 ก.ค. 61
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 32
พระนครศรีอยุธยา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
ปทุมธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 33
นนทบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 32
สมุทรปราการ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 30
ฉะเชิงเทรา   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 32
นครนายก   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 32
www.tmd.go.th