พยากรณ์อากาศ 16 ต.ค. 62
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
พระนครศรีอยุธยา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
ปทุมธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 36
นนทบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 35
สมุทรปราการ   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 34
ฉะเชิงเทรา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
นครนายก   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th