พยากรณ์อากาศ 22 พ.ค. 65
สมุทรปราการ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 30
สระแก้ว   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 31
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 27 30
ระยอง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 27 30
ปราจีนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 32
ตราด คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 26 30
จันทบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 30
ฉะเชิงเทรา   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 26 32
นครนายก   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 32
www.tmd.go.th