พยากรณ์อากาศ 26 พ.ค. 61
สมุทรปราการ   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 31
สระแก้ว   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 35
ชลบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
ระยอง   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 30
ปราจีนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 34
ตราด คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
จันทบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
ฉะเชิงเทรา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
นครนายก   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 34
www.tmd.go.th