พยากรณ์อากาศ 25 มิ.ย. 62
สมุทรปราการ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 36
สระแก้ว   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 37
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
ระยอง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
ปราจีนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 36
ตราด คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
จันทบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
ฉะเชิงเทรา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 36
นครนายก   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 36
www.tmd.go.th