พยากรณ์อากาศ 28 มิ.ย. 60
สมุทรปราการ   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
สระแก้ว   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 34
ระยอง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 28 32
ปราจีนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 35
ตราด   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
จันทบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
ฉะเชิงเทรา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
นครนายก   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 35
www.tmd.go.th