พยากรณ์อากาศ 19 พ.ย. 60
สมุทรปราการ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 33
สระแก้ว   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 21 33
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 33
ระยอง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 32
ปราจีนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 32
ตราด คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 21 32
จันทบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 21 32
ฉะเชิงเทรา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 33
นครนายก   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 33
www.tmd.go.th