พยากรณ์อากาศ 08 ธ.ค. 64
สมุทรปราการ   อากาศเย็น 20 30
สระแก้ว   อากาศเย็น 19 31
ชลบุรี   อากาศเย็น 20 32
ระยอง   อากาศเย็น 21 32
ปราจีนบุรี   อากาศเย็น 19 32
ตราด   อากาศเย็น 20 31
จันทบุรี   อากาศเย็น 20 31
ฉะเชิงเทรา   อากาศเย็น 17 31
นครนายก   อากาศเย็น 17 30
www.tmd.go.th