พยากรณ์อากาศ 20 ส.ค. 61
สมุทรปราการ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 32
สระแก้ว   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
ชลบุรี คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 31
ระยอง คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 32
ปราจีนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
ตราด คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 31
จันทบุรี คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 31
ฉะเชิงเทรา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
นครนายก   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th