พยากรณ์อากาศ 21 ก.พ. 62
เชียงราย   อากาศหนาว 15 34
ตาก   ท้องฟ้าโปร่ง 22 37
อุบลราชธานี   มีเมฆบางส่วน 24 36
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 34
สมุทรสาคร   มีเมฆบางส่วน 26 34
สุราษฎร์ธานี   ท้องฟ้าโปร่ง 23 34
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 26 36
www.tmd.go.th