พยากรณ์อากาศ 17 ต.ค. 61
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 32
ตาก   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 30
อุบลราชธานี   ฝน 20 % ของพื้นที่ 22 33
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
สมุทรสาคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
สุราษฎร์ธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 34
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th