พยากรณ์อากาศ 14 เม.ย. 64
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 36
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 22 35
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 28 35
สระแก้ว   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 36
ประจวบคีรีขันธ์   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 34
นครศรีธรรมราช   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
www.tmd.go.th