พยากรณ์อากาศ 03 ต.ค. 65
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 30
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 30
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 30
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 32
สระแก้ว   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 33
ประจวบคีรีขันธ์ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 32
นครศรีธรรมราช   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
www.tmd.go.th