พยากรณ์อากาศ 27 ก.ย. 64
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 33
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 30
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 31
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
สระแก้ว   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 32
ประจวบคีรีขันธ์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 31
นครศรีธรรมราช   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th