พยากรณ์อากาศ 19 มิ.ย. 61
สระแก้ว   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 34
ชลบุรี คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 34
ระยอง คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 31
ปราจีนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 34
ตราด คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 30
จันทบุรี คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 30
ฉะเชิงเทรา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 34
นครนายก   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 34
www.tmd.go.th