พยากรณ์อากาศ 23 ม.ค. 62
สระแก้ว   อากาศเย็น 18 32
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 22 35
ระยอง คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 20 30
ปราจีนบุรี   อากาศเย็น 19 33
ตราด คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 20 30
จันทบุรี คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 20 33
ฉะเชิงเทรา   อากาศเย็น 19 31
นครนายก   อากาศเย็น 19 31
www.tmd.go.th