พยากรณ์อากาศ 22 พ.ค. 62
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 38
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 39
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 36
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 38
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 36
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 35
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 32
www.tmd.go.th