พยากรณ์อากาศ 17 ธ.ค. 61
สระแก้ว   อากาศเย็น 22 31
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 24 33
ระยอง คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 23 31
ปราจีนบุรี   มีเมฆบางส่วน 23 32
ตราด คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 24 32
จันทบุรี คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 23 32
ฉะเชิงเทรา   อากาศเย็น 21 31
นครนายก   อากาศเย็น 22 31
www.tmd.go.th