พยากรณ์อากาศ 30 พ.ค. 60
สระแก้ว   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 32
ระยอง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 31
ปราจีนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 33
ตราด คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 31
จันทบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 32
ฉะเชิงเทรา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 32
นครนายก   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
www.tmd.go.th