พยากรณ์อากาศ 09 เม.ย. 63
เชียงราย   ท้องฟ้าโปร่ง 20 38
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 38
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 33
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 27 35
ตราด   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 34
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 26 36
หาดใหญ่   มีเมฆบางส่วน 23 37
www.tmd.go.th