พยากรณ์อากาศ 20 มี.ค. 61
สระแก้ว   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 35
ชลบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 35
ระยอง   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 33
ปราจีนบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 35
จันทบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 33
ฉะเชิงเทรา   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 35
นครนายก   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 35
www.tmd.go.th