พยากรณ์อากาศ 18 ก.ค. 61
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 29
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 25 28
ร้อยเอ็ด   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 23 27
มุกดาหาร   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 23 27
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 90 % ของพื้นที่ 23 30
หนองบัวลำภู   ฝนฟ้าคะนอง 90 % ของพื้นที่ 23 30
www.tmd.go.th