พยากรณ์อากาศ 27 เม.ย. 61
กรุงเทพมหานคร   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 35
สระแก้ว   พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 34
ชลบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 35
ระยอง   พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 28 32
ตราด   พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
จันทบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 34
ฉะเชิงเทรา   พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 34
www.tmd.go.th