พยากรณ์อากาศ 13 ธ.ค. 60
กรุงเทพมหานคร   ฝน 10 % ของพื้นที่ 24 33
สระแก้ว   อากาศเย็น 22 32
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 32
ระยอง   มีเมฆบางส่วน 23 31
ตราด   มีเมฆบางส่วน 23 33
จันทบุรี   มีเมฆบางส่วน 23 33
ฉะเชิงเทรา   อากาศเย็น 21 32
www.tmd.go.th