พยากรณ์อากาศ 17 มิ.ย. 64
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 28 34
สระแก้ว   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 33
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 33
ระยอง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 31
ตราด คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 31
จันทบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 31
ฉะเชิงเทรา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 33
www.tmd.go.th