พยากรณ์อากาศ 25 ม.ค. 65
สระแก้ว   อากาศเย็น 19 33
ระยอง   มีเมฆบางส่วน 25 28
ปราจีนบุรี   อากาศเย็น 21 34
ตราด   อากาศเย็น 20 31
จันทบุรี   อากาศเย็น 20 30
ฉะเชิงเทรา   อากาศเย็น 21 33
นครนายก   อากาศเย็น 21 33
www.tmd.go.th