พยากรณ์อากาศ 27 ก.ย. 64
สระแก้ว   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 32
ระยอง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 26 31
ปราจีนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 32
ตราด คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 22 28
จันทบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 30
ฉะเชิงเทรา   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 32
นครนายก   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 32
www.tmd.go.th