พยากรณ์อากาศ 24 พ.ค. 65
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 26 31
สระแก้ว   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 26 31
ปราจีนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 26 31
ตราด คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 26 30
จันทบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 31
ฉะเชิงเทรา   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 31
นครนายก   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 26 31
www.tmd.go.th