พยากรณ์อากาศ 23 ม.ค. 62
เชียงใหม่   อากาศเย็น 17 31
ร้อยเอ็ด   อากาศหนาว 15 31
นครปฐม   อากาศเย็น 22 33
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 22 35
ชุมพร คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 23 31
ปัตตานี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 32
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th