พยากรณ์อากาศ 25 มิ.ย. 60
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 34
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 34
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 28 35
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์)   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 35
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี)   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 34
www.tmd.go.th