พยากรณ์อากาศ 15 ธ.ค. 60
เชียงราย   อากาศหนาว 14 29
ขอนแก่น   อากาศเย็น 21 32
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 34
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 33
นราธิวาส   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 30
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี)   ฝนฟ้าคะนอง 0 % ของพื้นที่ 25 30
ภูเก็ต   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th