พยากรณ์อากาศ 21 เม.ย. 61
เชียงราย   ท้องฟ้าโปร่ง 20 35
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 37
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 28 34
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 26 36
นราธิวาส   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 34
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี)   ท้องฟ้าโปร่ง 24 34
ภูเก็ต   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 35
www.tmd.go.th