พยากรณ์อากาศ 26 ก.พ. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 21 35
แม่ฮ่องสอน   อากาศเย็น 16 36
สกลนคร   อากาศเย็น 20 30
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 34
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 34
ระยอง   มีเมฆบางส่วน 25 34
สงขลา   มีเมฆบางส่วน 25 33
www.tmd.go.th