พยากรณ์อากาศ 21 ต.ค. 60
สระแก้ว   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 33
ชลบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 27 33
ระยอง   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 33
ปราจีนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 34
ตราด   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 32
จันทบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 33
ฉะเชิงเทรา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th