พยากรณ์อากาศ 03 ก.ค. 65
ชลบุรี คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 28 33
ระยอง คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 29 32
ปราจีนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 35
ตราด คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 31
จันทบุรี คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 26 32
ฉะเชิงเทรา   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 27 34
www.tmd.go.th