พยากรณ์อากาศ 18 มี.ค. 61
สระแก้ว   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 35
ชลบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 36
ระยอง   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 28 34
ปราจีนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 36
ตราด   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 35
จันทบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 35
ฉะเชิงเทรา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 35
www.tmd.go.th