พยากรณ์อากาศ 29 พ.ค. 63
สระแก้ว   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 35
ชลบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 28 34
ระยอง   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 32
ปราจีนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 35
ตราด   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 33
จันทบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 33
ฉะเชิงเทรา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 35
www.tmd.go.th