พยากรณ์อากาศ 23 พ.ค. 62
สระแก้ว   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 35
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 34
ระยอง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 32
ปราจีนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 35
ตราด คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
จันทบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
ฉะเชิงเทรา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 36
www.tmd.go.th