พยากรณ์อากาศ 09 ส.ค. 63
สระแก้ว   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 33
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 33
ระยอง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 31
ปราจีนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
ตราด คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 28
จันทบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 31
ฉะเชิงเทรา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th