พยากรณ์อากาศ 28 ม.ค. 64
สระแก้ว   อากาศเย็น 22 35
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 23 32
ระยอง   มีเมฆบางส่วน 23 31
ปราจีนบุรี   อากาศเย็น 21 35
ตราด   มีเมฆบางส่วน 24 32
จันทบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 33
ฉะเชิงเทรา   อากาศเย็น 21 35
www.tmd.go.th