พยากรณ์อากาศ 12 เม.ย. 64
สระแก้ว   มีเมฆบางส่วน 24 37
ชลบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 35
ระยอง   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 34
ปราจีนบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 37
ตราด   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 34
จันทบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 34
ฉะเชิงเทรา   มีเมฆบางส่วน 24 36
www.tmd.go.th