พยากรณ์อากาศ 17 มิ.ย. 64
สระแก้ว   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
ชลบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 28 33
ระยอง   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 28 31
ปราจีนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
ตราด   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
จันทบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 31
ฉะเชิงเทรา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 33
www.tmd.go.th