พยากรณ์อากาศ 24 มี.ค. 62
สระแก้ว   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 36
ชลบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
ระยอง   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 33
ปราจีนบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
ตราด   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 34
จันทบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
ฉะเชิงเทรา   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 36
www.tmd.go.th