พยากรณ์อากาศ 16 ต.ค. 62
สระแก้ว   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
ชลบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
ระยอง   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
ปราจีนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
ตราด   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 34
จันทบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 35
ฉะเชิงเทรา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
www.tmd.go.th