พยากรณ์อากาศ 27 มี.ค. 62
สระแก้ว   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 37
ชลบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 35
ระยอง   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 34
ปราจีนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 38
ตราด   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 35
จันทบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 35
ฉะเชิงเทรา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 36
พัทยา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 33
www.tmd.go.th