พยากรณ์อากาศ 29 ก.พ. 63
เชียงใหม่   อากาศเย็น 21 34
ศรีสะเกษ   อากาศเย็น 21 36
บุรีรัมย์   อากาศเย็น 20 35
นครสวรรค์   อากาศเย็น 22 37
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 36
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 35
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 25 32
www.tmd.go.th