พยากรณ์อากาศ 14 เม.ย. 64
น่าน   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 36
www.tmd.go.th