พยากรณ์อากาศ 25 ก.ค. 64
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 31
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 26 31
ระยอง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 27 31
ตราด คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 25 30
จันทบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 25 31
ฉะเชิงเทรา   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 25 31
พัทยา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 27 31
www.tmd.go.th