พยากรณ์อากาศ 03 ต.ค. 65
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 32
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 34
ระยอง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 33
ตราด คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 22 31
จันทบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 32
ฉะเชิงเทรา   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 33
พัทยา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th