พยากรณ์อากาศ 28 ต.ค. 63
สมุทรปราการ คลื่นสูงกว่า 2 เมตร มีเมฆบางส่วน 25 34
ชลบุรี คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 25 34
ระยอง คลื่นสูงกว่า 2 เมตร มีเมฆบางส่วน 26 31
ปราจีนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 25 33
ตราด คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 33
จันทบุรี คลื่นสูงกว่า 2 เมตร มีเมฆบางส่วน 22 32
นครนายก   มีเมฆบางส่วน 23 32
www.tmd.go.th