พยากรณ์อากาศ 20 เม.ย. 61
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 36
พัทยา   มีเมฆบางส่วน 26 34
www.tmd.go.th