พยากรณ์อากาศ 24 ก.ย. 60
ระยอง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th