พยากรณ์อากาศ 24 พ.ย. 60
ระยอง คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 23 32
www.tmd.go.th