พยากรณ์อากาศ 17 ก.พ. 62
ระยอง   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 32
www.tmd.go.th