พยากรณ์อากาศ 13 ธ.ค. 61
ระยอง คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 22 30
www.tmd.go.th