พยากรณ์อากาศ 26 ก.ย. 61
ระยอง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 34
www.tmd.go.th