พยากรณ์อากาศ 15 พ.ย. 61
ระยอง   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 32
www.tmd.go.th