พยากรณ์อากาศ 23 ม.ค. 62
เชียงใหม่   อากาศเย็น 17 31
ร้อยเอ็ด   อากาศหนาว 15 31
สกลนคร   อากาศหนาว 12 30
สุพรรณบุรี   อากาศเย็น 21 34
ระยอง คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 20 30
นครศรีธรรมราช คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 32
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี) คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 31
www.tmd.go.th