พยากรณ์อากาศ 04 ต.ค. 65
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
ร้อยเอ็ด   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 32
สุพรรณบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 32
ระยอง   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 25 31
นครศรีธรรมราช   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี)   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 29
www.tmd.go.th