พยากรณ์อากาศ 20 ต.ค. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 34
ร้อยเอ็ด   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 34
สุพรรณบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
ระยอง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
นครศรีธรรมราช คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี) คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 30
www.tmd.go.th