พยากรณ์อากาศ 28 ต.ค. 63
เชียงใหม่   ฝน 30 % ของพื้นที่ 23 31
ร้อยเอ็ด   ฝน 60 % ของพื้นที่ 20 26
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 90 % ของพื้นที่ 21 26
สุพรรณบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 23 36
ระยอง คลื่นสูงกว่า 2 เมตร มีเมฆบางส่วน 26 31
นครศรีธรรมราช คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 31
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี) คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 31
www.tmd.go.th