พยากรณ์อากาศ 17 ก.พ. 62
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 18 33
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 36
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 34
อ่างทอง   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 33
ระยอง   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 32
ประจวบคีรีขันธ์   ท้องฟ้าโปร่ง 25 34
ภูเก็ต   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 35
www.tmd.go.th