พยากรณ์อากาศ 23 ม.ค. 62
เชียงใหม่   อากาศเย็น 17 31
เลย   อากาศเย็น 16 30
นครราชสีมา   อากาศเย็น 18 31
นครสวรรค์   อากาศเย็น 20 32
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 22 34
ระยอง คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 20 30
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 32
www.tmd.go.th