พยากรณ์อากาศ 22 ม.ค. 62
สระแก้ว   อากาศเย็น 20 34
ระยอง คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 22 32
ปราจีนบุรี   อากาศเย็น 20 34
ตราด คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 22 33
จันทบุรี คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 21 34
นครนายก   อากาศเย็น 20 32
พัทยา คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 22 32
www.tmd.go.th