พยากรณ์อากาศ 22 พ.ค. 62
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 39
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 35
ระยอง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 33
www.tmd.go.th