พยากรณ์อากาศ 17 ม.ค. 62
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 24 32
สมุทรปราการ   มีเมฆบางส่วน 24 32
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 23 33
ระยอง   อากาศเย็น 22 31
ตราด   อากาศเย็น 20 32
จันทบุรี   อากาศเย็น 20 32
พัทยา   มีเมฆบางส่วน 24 30
www.tmd.go.th