พยากรณ์อากาศ 23 พ.ค. 62
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 36
สมุทรปราการ   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 33
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 34
ระยอง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 32
ตราด คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
จันทบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
พัทยา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 28 33
www.tmd.go.th