พยากรณ์อากาศ 30 มิ.ย. 65
สระแก้ว   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 35
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 29 34
ระยอง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 30 31
ปราจีนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 36
ตราด คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 32
จันทบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 32
ฉะเชิงเทรา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 28 35
www.tmd.go.th