พยากรณ์อากาศ 11 เม.ย. 64
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 22 37
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 21 39
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 35
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 35
ชลบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
ระยอง   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 33
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 32
www.tmd.go.th