พยากรณ์อากาศ 25 ม.ค. 64
เชียงราย   อากาศหนาว 14 31
พิจิตร   อากาศเย็น 20 33
ลำปาง   อากาศเย็น 16 32
เลย   อากาศหนาว 15 34
นครราชสีมา   อากาศเย็น 20 33
สกลนคร   อากาศเย็น 16 33
กาฬสินธุ์   อากาศเย็น 18 34
www.tmd.go.th