พยากรณ์อากาศ 20 ส.ค. 61
ปราจีนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th