พยากรณ์อากาศ 13 ธ.ค. 61
ปราจีนบุรี   อากาศเย็น 22 30
www.tmd.go.th