พยากรณ์อากาศ 16 พ.ย. 61
ปราจีนบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 34
www.tmd.go.th