พยากรณ์อากาศ 25 ม.ค. 65
ปราจีนบุรี   อากาศเย็น 21 34
www.tmd.go.th