พยากรณ์อากาศ 17 มิ.ย. 64
ปราจีนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
www.tmd.go.th