พยากรณ์อากาศ 27 ก.ย. 61
ปราจีนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 36
www.tmd.go.th