พยากรณ์อากาศ 03 ต.ค. 65
ปราจีนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 34
www.tmd.go.th