พยากรณ์อากาศ 25 ม.ค. 64
ปราจีนบุรี   อากาศเย็น 22 34
www.tmd.go.th