พยากรณ์อากาศ 29 ก.ย. 64
ปราจีนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th