พยากรณ์อากาศ 25 มี.ค. 61
ปราจีนบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 36
www.tmd.go.th