พยากรณ์อากาศ 03 ก.ค. 65
ปราจีนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 35
www.tmd.go.th