พยากรณ์อากาศ 17 ก.พ. 62
ปราจีนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 36
www.tmd.go.th