พยากรณ์อากาศ 12 เม.ย. 64
ปราจีนบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 37
www.tmd.go.th