พยากรณ์อากาศ 24 มิ.ย. 61
ปราจีนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 36
www.tmd.go.th