พยากรณ์อากาศ 23 มิ.ย. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 35
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 27 33
สระแก้ว   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 33
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 28 35
ปราจีนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 35
นครนายก   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 36
www.tmd.go.th