พยากรณ์อากาศ 30 พ.ค. 60
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 30
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 32
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 26 32
สระแก้ว   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 32
ปราจีนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 33
นครนายก   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
www.tmd.go.th