พยากรณ์อากาศ 21 พ.ย. 60
เชียงใหม่   มีเมฆบางส่วน 22 31
นครราชสีมา   อากาศเย็น 22 32
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 23 33
สระแก้ว   อากาศเย็น 21 33
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 22 33
ปราจีนบุรี   มีเมฆบางส่วน 22 33
นครนายก   อากาศเย็น 22 33
www.tmd.go.th