พยากรณ์อากาศ 21 ก.ย. 60
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 33
สระแก้ว   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 26 33
ปราจีนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
นครนายก   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th