พยากรณ์อากาศ 21 ก.พ. 61
เชียงใหม่   อากาศเย็น 20 35
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 22 35
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 33
สระแก้ว   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 35
ชลบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 32
ปราจีนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 36
นครนายก   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 35
www.tmd.go.th