พยากรณ์อากาศ 26 ก.ย. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 35
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 33
สระแก้ว   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 35
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
ปราจีนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 36
นครนายก   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 34
www.tmd.go.th