พยากรณ์อากาศ 16 ธ.ค. 62
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 23 32
สระแก้ว   อากาศเย็น 21 32
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 23 33
ระยอง   อากาศเย็น 22 32
ปราจีนบุรี   อากาศเย็น 21 34
ฉะเชิงเทรา   อากาศเย็น 19 33
นครนายก   อากาศเย็น 20 33
www.tmd.go.th