พยากรณ์อากาศ 25 ม.ค. 64
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 24 34
สระแก้ว   อากาศเย็น 22 33
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 31
ระยอง   มีเมฆบางส่วน 23 31
ปราจีนบุรี   อากาศเย็น 22 34
ฉะเชิงเทรา   มีเมฆบางส่วน 23 33
นครนายก   อากาศเย็น 22 32
www.tmd.go.th