พยากรณ์อากาศ 08 ธ.ค. 64
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 21 32
สระแก้ว   อากาศเย็น 19 31
ชลบุรี   อากาศเย็น 20 32
ระยอง   อากาศเย็น 21 32
ปราจีนบุรี   อากาศเย็น 19 32
ฉะเชิงเทรา   อากาศเย็น 17 31
นครนายก   อากาศเย็น 17 30
www.tmd.go.th