พยากรณ์อากาศ 29 ก.ย. 64
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 34
สระแก้ว   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
ปราจีนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
นครนายก   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 22 34
www.tmd.go.th