พยากรณ์อากาศ 13 พ.ย. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 22 31
อุดรธานี   ฝน 10 % ของพื้นที่ 25 34
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 34
สระแก้ว   มีเมฆบางส่วน 24 35
ปราจีนบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 35
นครนายก   มีเมฆบางส่วน 24 34
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
www.tmd.go.th