พยากรณ์อากาศ 30 พ.ค. 60
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 30
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 34
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 26 32
สระแก้ว   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
ปราจีนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 33
นครนายก   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th