พยากรณ์อากาศ 25 ม.ค. 65
เชียงใหม่   อากาศหนาว 13 31
อุดรธานี   อากาศเย็น 18 33
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 24 33
สระแก้ว   อากาศเย็น 19 33
ปราจีนบุรี   อากาศเย็น 21 34
นครนายก   อากาศเย็น 21 33
หาดใหญ่   อากาศเย็น 20 33
www.tmd.go.th