พยากรณ์อากาศ 03 ก.ค. 65
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 33
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 33
สระแก้ว   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 34
ปราจีนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 35
นครนายก   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 35
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
www.tmd.go.th