พยากรณ์อากาศ 27 พ.ค. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 33
สระแก้ว   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 36
ปราจีนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 35
นครนายก   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 35
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 34
www.tmd.go.th