พยากรณ์อากาศ 18 ก.พ. 61
อุบลราชธานี   ฝน 10 % ของพื้นที่ 22 36
นครราชสีมา   ฝน 10 % ของพื้นที่ 23 36
ร้อยเอ็ด   ฝน 10 % ของพื้นที่ 22 34
มุกดาหาร   ฝน 10 % ของพื้นที่ 21 33
มหาสารคาม   มีเมฆบางส่วน 24 37
ชัยภูมิ   มีเมฆบางส่วน 23 37
ศรีสะเกษ   ฝน 10 % ของพื้นที่ 21 33
ยโสธร   ฝน 10 % ของพื้นที่ 22 34
สุรินทร์   ฝน 10 % ของพื้นที่ 23 36
บุรีรัมย์   ฝน 10 % ของพื้นที่ 22 35
อำนาจเจริญ   ฝน 10 % ของพื้นที่ 22 35
www.tmd.go.th