พยากรณ์อากาศ 14 เม.ย. 64
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 36
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 37
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 28 35
สระแก้ว   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 36
ปราจีนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 27 36
นครนายก   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 36
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
www.tmd.go.th