พยากรณ์อากาศ 20 ก.พ. 62
เชียงใหม่   อากาศเย็น 18 34
อุดรธานี   อากาศเย็น 21 36
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 33
สระแก้ว   มีเมฆบางส่วน 24 38
ปราจีนบุรี   มีเมฆบางส่วน 26 37
นครนายก   มีเมฆบางส่วน 24 37
หาดใหญ่   มีเมฆบางส่วน 24 34
www.tmd.go.th