พยากรณ์อากาศ 25 ม.ค. 64
สระแก้ว   อากาศเย็น 22 33
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 31
ปราจีนบุรี   อากาศเย็น 22 34
ฉะเชิงเทรา   มีเมฆบางส่วน 23 33
นครนายก   อากาศเย็น 22 32
www.tmd.go.th