พยากรณ์อากาศ 17 มิ.ย. 64
สระแก้ว   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 33
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 33
ปราจีนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
ฉะเชิงเทรา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 33
นครนายก   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th