พยากรณ์อากาศ 27 ก.ย. 64
สระแก้ว   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 32
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 34
ปราจีนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 32
ฉะเชิงเทรา   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 32
นครนายก   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 32
www.tmd.go.th