พยากรณ์อากาศ 25 ม.ค. 65
สระแก้ว   อากาศเย็น 19 33
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 23 31
ปราจีนบุรี   อากาศเย็น 21 34
ฉะเชิงเทรา   อากาศเย็น 21 33
นครนายก   อากาศเย็น 21 33
www.tmd.go.th