พยากรณ์อากาศ 03 ก.ค. 65
สระแก้ว   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 34
ชลบุรี คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 28 33
ปราจีนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 35
ฉะเชิงเทรา   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 27 34
นครนายก   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 35
www.tmd.go.th