พยากรณ์อากาศ 27 มิ.ย. 60
ตราด คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
www.tmd.go.th