พยากรณ์อากาศ 25 เม.ย. 60
ตราด   มีเมฆบางส่วน 28 33
www.tmd.go.th