พยากรณ์อากาศ 10 ธ.ค. 61
ตราด   อากาศเย็น 21 33
www.tmd.go.th