พยากรณ์อากาศ 18 พ.ย. 61
ตราด   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 22 32
www.tmd.go.th