พยากรณ์อากาศ 21 ก.พ. 62
ตราด   มีเมฆบางส่วน 23 33
www.tmd.go.th