พยากรณ์อากาศ 20 มี.ค. 61
ตราด   พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 34
www.tmd.go.th