พยากรณ์อากาศ 18 มิ.ย. 61
ตราด คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 27 31
www.tmd.go.th