พยากรณ์อากาศ 22 พ.ค. 65
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 29
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 27 30
ตราด คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 26 30
จันทบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 30
www.tmd.go.th