พยากรณ์อากาศ 01 ธ.ค. 64
เชียงราย   อากาศหนาว 15 28
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 22 27
ตราด คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 22 30
จันทบุรี คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 21 28
www.tmd.go.th