พยากรณ์อากาศ 14 ธ.ค. 61
เชียงราย   อากาศเย็น 18 28
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 22 31
ตราด คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 21 31
จันทบุรี คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 22 30
www.tmd.go.th