พยากรณ์อากาศ 26 ก.พ. 61
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 18 34
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 34
ตราด   มีเมฆบางส่วน 25 33
จันทบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 34
www.tmd.go.th