พยากรณ์อากาศ 12 เม.ย. 64
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 35
ชลบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 35
ตราด   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 34
จันทบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 34
www.tmd.go.th