พยากรณ์อากาศ 18 ก.พ. 61
เชียงราย   อากาศหนาว 14 33
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 34
ตราด   มีเมฆบางส่วน 25 34
จันทบุรี   มีเมฆบางส่วน 23 34
www.tmd.go.th