พยากรณ์อากาศ 28 ม.ค. 64
เชียงราย   อากาศหนาว 15 32
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 23 32
ตราด   มีเมฆบางส่วน 24 32
จันทบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 33
www.tmd.go.th