พยากรณ์อากาศ 15 ธ.ค. 61
เชียงราย   อากาศเย็น 17 28
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 22 32
ตราด คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 22 33
จันทบุรี คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 22 33
www.tmd.go.th