พยากรณ์อากาศ 23 เม.ย. 62
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 37
ชลบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 28 37
ตราด   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 33
จันทบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 35
www.tmd.go.th