พยากรณ์อากาศ 26 ก.ย. 61
สมุทรปราการ   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 27 34
สระแก้ว   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 35
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
ระยอง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 34
ปราจีนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 36
ตราด คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
จันทบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 35
ฉะเชิงเทรา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
นครนายก   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 34
www.tmd.go.th