พยากรณ์อากาศ 21 ก.พ. 62
เชียงราย   อากาศหนาว 15 34
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 34
ตราด   มีเมฆบางส่วน 23 33
จันทบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 34
www.tmd.go.th