พยากรณ์อากาศ 26 พ.ค. 61
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 32
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 33
ระยอง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 30
ตราด คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
จันทบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 32
ฉะเชิงเทรา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
พัทยา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 31
www.tmd.go.th