พยากรณ์อากาศ 29 ก.ย. 64
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 34
ชลบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 28 33
ระยอง   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 31
ตราด   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
จันทบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
ฉะเชิงเทรา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 34
พัทยา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 31
www.tmd.go.th