พยากรณ์อากาศ 21 เม.ย. 62
กรุงเทพมหานคร   ท้องฟ้าโปร่ง 29 39
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 28 36
ระยอง   มีเมฆบางส่วน 29 33
ตราด   มีเมฆบางส่วน 27 34
จันทบุรี   มีเมฆบางส่วน 27 34
ฉะเชิงเทรา   มีเมฆบางส่วน 27 36
พัทยา   มีเมฆบางส่วน 28 34
www.tmd.go.th