พยากรณ์อากาศ 23 ก.พ. 61
เลย   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 19 31
ขอนแก่น   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 20 26
อุบลราชธานี   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 21 35
นครราชสีมา   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 22 32
อุดรธานี   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 20 27
ชัยภูมิ   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 19 26
อำนาจเจริญ   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 21 33
www.tmd.go.th