พยากรณ์อากาศ 17 ก.พ. 62
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 34
ชลบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 33
ระยอง   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 32
ตราด   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 33
จันทบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 34
ฉะเชิงเทรา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 35
พัทยา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 32
www.tmd.go.th