พยากรณ์อากาศ 18 พ.ย. 61
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 33
ชลบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 32
ระยอง   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 31
ตราด   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 22 32
จันทบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 33
ฉะเชิงเทรา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 22 34
พัทยา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 31
www.tmd.go.th