พยากรณ์อากาศ 21 ต.ค. 60
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 34
ชลบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 27 33
ระยอง   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 33
ตราด   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 32
จันทบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 33
ฉะเชิงเทรา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 33
พัทยา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 31
www.tmd.go.th