พยากรณ์อากาศ 17 มิ.ย. 64
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 28 33
ชลบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 28 33
ระยอง   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 28 31
ตราด   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
จันทบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 31
ฉะเชิงเทรา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 33
พัทยา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 31
www.tmd.go.th