พยากรณ์อากาศ 21 ก.พ. 62
ตราด   มีเมฆบางส่วน 23 33
จันทบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 34
ฉะเชิงเทรา   มีเมฆบางส่วน 23 36
นครนายก   มีเมฆบางส่วน 24 36
www.tmd.go.th