พยากรณ์อากาศ 15 พ.ย. 61
ตราด   มีเมฆบางส่วน 23 33
จันทบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 33
ฉะเชิงเทรา   มีเมฆบางส่วน 23 34
นครนายก   มีเมฆบางส่วน 24 33
www.tmd.go.th