พยากรณ์อากาศ 23 มี.ค. 60
จันทบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 26 35
www.tmd.go.th