พยากรณ์อากาศ 22 มี.ค. 61
จันทบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
www.tmd.go.th