พยากรณ์อากาศ 19 มิ.ย. 61
จันทบุรี คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 31
www.tmd.go.th