พยากรณ์อากาศ 03 มิ.ย. 63
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 37
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 38
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 35
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 34
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 34
www.tmd.go.th