พยากรณ์อากาศ 15 พ.ย. 62
เชียงใหม่   อากาศเย็น 22 32
ขอนแก่น   อากาศเย็น 18 28
นครสวรรค์   อากาศเย็น 21 33
กรุงเทพมหานคร   ท้องฟ้าโปร่ง 24 32
พระนครศรีอยุธยา   อากาศเย็น 21 34
จันทบุรี คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 23 31
สุราษฎร์ธานี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 22 33
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
ตรัง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
www.tmd.go.th