พยากรณ์อากาศ 19 พ.ย. 60
เชียงราย   ฝน 10 % ของพื้นที่ 23 31
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 32
อุบลราชธานี   ฝน 20 % ของพื้นที่ 24 33
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 33
นนทบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 33
จันทบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 21 32
ประจวบคีรีขันธ์ คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 24 31
www.tmd.go.th