พยากรณ์อากาศ 29 ก.พ. 63
ร้อยเอ็ด   อากาศเย็น 21 36
ชัยภูมิ   มีเมฆบางส่วน 24 34
ศรีสะเกษ   อากาศเย็น 21 36
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 36
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 35
ระยอง   มีเมฆบางส่วน 25 33
จันทบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 35
www.tmd.go.th