พยากรณ์อากาศ 31 ต.ค. 63
ร้อยเอ็ด   ฝน 20 % ของพื้นที่ 22 30
ชัยภูมิ   ฝน 10 % ของพื้นที่ 23 29
ศรีสะเกษ   ฝน 20 % ของพื้นที่ 22 31
กรุงเทพมหานคร   ฝน 40 % ของพื้นที่ 27 32
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝน 40 % ของพื้นที่ 26 32
ระยอง คลื่น 1-2 เมตร ฝน 40 % ของพื้นที่ 26 32
จันทบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝน 40 % ของพื้นที่ 24 32
www.tmd.go.th