พยากรณ์อากาศ 22 ม.ค. 64
ร้อยเอ็ด   อากาศเย็น 16 31
ชัยภูมิ   อากาศเย็น 16 31
ศรีสะเกษ   อากาศเย็น 16 31
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 21 33
ชลบุรี   อากาศเย็น 21 33
ระยอง   อากาศเย็น 20 32
จันทบุรี   อากาศเย็น 20 32
www.tmd.go.th