พยากรณ์อากาศ 15 ธ.ค. 60
เชียงใหม่   อากาศเย็น 17 31
แม่ฮ่องสอน   อากาศหนาว 14 26
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 21 33
มหาสารคาม   อากาศเย็น 22 33
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 34
สงขลา   มีเมฆบางส่วน 24 31
ภูเก็ต   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th