พยากรณ์อากาศ 15 พ.ย. 61
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 33
สระแก้ว   มีเมฆบางส่วน 24 35
ชลบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 34
ระยอง   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 32
ปราจีนบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 34
ตราด   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 33
จันทบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
www.tmd.go.th