พยากรณ์อากาศ 16 ก.ค. 62
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
สระแก้ว   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 36
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 28 35
ระยอง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 28 35
ปราจีนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 36
ตราด คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 33
จันทบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 35
www.tmd.go.th