พยากรณ์อากาศ 23 เม.ย. 62
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 29 38
สระแก้ว   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 38
ชลบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 28 37
ระยอง   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 29 33
ปราจีนบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 39
ตราด   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 33
จันทบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 35
www.tmd.go.th