พยากรณ์อากาศ 21 เม.ย. 61
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 28 34
สระแก้ว   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 36
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 26 36
ระยอง   มีเมฆบางส่วน 27 33
ปราจีนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 26 37
ตราด   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 33
จันทบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 34
www.tmd.go.th