พยากรณ์อากาศ 24 ก.ย. 60
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 33
สระแก้ว   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 34
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 34
ระยอง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 33
ปราจีนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 34
ตราด คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 31
จันทบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 34
www.tmd.go.th