พยากรณ์อากาศ 23 ก.ย. 61
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
สระแก้ว   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 34
ชลบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
ระยอง   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
ปราจีนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 34
ตราด คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
จันทบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 34
www.tmd.go.th