พยากรณ์อากาศ 23 มิ.ย. 61
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 27 33
สระแก้ว   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 33
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 28 35
ระยอง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 27 32
ปราจีนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 35
ตราด คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 33
จันทบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 33
www.tmd.go.th