พยากรณ์อากาศ 03 ต.ค. 65
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 32
สระบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 30
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 34
ระยอง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 33
ปราจีนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 34
ตราด คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 22 31
จันทบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 32
www.tmd.go.th