พยากรณ์อากาศ 27 มี.ค. 62
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 32
สระบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 33
ชลบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 31
ระยอง   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 31
ปราจีนบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 31
ตราด   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 31
จันทบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 31
www.tmd.go.th