พยากรณ์อากาศ 24 พ.ค. 62
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 36
สระบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 37
ชลบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 35
ระยอง   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 34
ปราจีนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 37
ตราด   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
จันทบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th