พยากรณ์อากาศ 18 มี.ค. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 36
แม่ฮ่องสอน   ท้องฟ้าโปร่ง 20 37
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 27 36
ชลบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 36
ระยอง   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 28 34
ตราด   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 35
จันทบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 35
www.tmd.go.th