พยากรณ์อากาศ 26 มี.ค. 62
เชียงใหม่   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 38
แม่ฮ่องสอน   ท้องฟ้าโปร่ง 20 38
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 32
ชลบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 31
ระยอง   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 30
ตราด   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 31
จันทบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 31
www.tmd.go.th