พยากรณ์อากาศ 21 เม.ย. 61
เชียงใหม่   ท้องฟ้าโปร่ง 23 37
แม่ฮ่องสอน   ท้องฟ้าโปร่ง 22 39
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 28 34
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 26 36
ระยอง   มีเมฆบางส่วน 27 33
ตราด   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 33
จันทบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 34
www.tmd.go.th