พยากรณ์อากาศ 14 ธ.ค. 61
เชียงใหม่   ฝน 10 % ของพื้นที่ 20 28
แม่ฮ่องสอน   อากาศเย็น 19 29
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 21 31
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 22 31
ระยอง คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 22 31
ตราด คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 21 31
จันทบุรี คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 22 30
www.tmd.go.th