พยากรณ์อากาศ 17 ม.ค. 62
เชียงใหม่   อากาศเย็น 18 31
แม่ฮ่องสอน   อากาศหนาว 14 28
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 33
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 35
ระยอง   มีเมฆบางส่วน 23 32
ตราด   อากาศเย็น 22 33
จันทบุรี   มีเมฆบางส่วน 23 34
www.tmd.go.th