พยากรณ์อากาศ 16 ต.ค. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 32
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 32
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 35
ชลบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
ระยอง   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
ตราด   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
จันทบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
www.tmd.go.th